Resultaten Beloningsmonitor 2010

Voor het achtste achtereenvolgende jaar presenteert Hatch de resultaten van de Beloningsmonitor: een onderzoek naar de beloning, taken en rollen, tevredenheid, waardering en toekomstverwachtingen van informatieprofessionals in Nederland.
De Beloningsmonitor – die sinds 2002 als online enquête wordt afgenomen – is een handige objectieve graadmeter om een duidelijker beeld te krijgen van de positie van informatieprofessionals op de arbeidsmarkt. De Beloningsmonitor wordt elk jaar vernieuwd en aangepast – op basis van voortschrijdend inzicht en opmerkingen en suggesties van respondenten.
Nog steeds vragen we in de Beloningsmonitor wat informatieprofessionals verdienen, of ze hiermee tevreden zijn en wat zij vinden dat ze zouden moeten verdienen. Ook wordt doorgevraagd naar de achtergrond van informatieprofessionals: welke beroepsopleiding hebben zij bijvoorbeeld gevolgd en hoe vaak zijn ze veranderd van werkgever en van functie?

Op deze manier wordt inzicht verkregen in de beloning en waardering voor informatieprofessionals en een nauwkeuriger beeld geschetst van de achtergrond en het ambitieniveau van verschillende typen informatieprofessionals.

Sinds 2009 is een aantal extra vragen toegevoegd om inzicht te krijgen in de tevredenheid over het werk, de negatieve kanten van het vak en functiewisselingen (en bijbehorende niveau- en salarisstijgingen). Ook is een extra vraag toegevoegd om veranderingen en merkbare gevolgen van de financiële crisis te toetsen.

Deze rapportage start met de belangrijkste bevindingen (highlights), gevolgd door het volledige rapport.

Het gehele rapport is hier te vinden als PDF.

Scroll naar boven