Informatie- en kennismanagement is het centrale thema bij klanten en kandidaten.

Dit omvat de kunde om informatieverzoeken op de juiste wijze te interpreteren, informatie te verzamelen en ‘op maat’ te presenteren voor zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. Maar ook informatie-en kennisstromen te beheren en te analyseren.

Voorbeelden van functies zijn:
Informatiespecialist, Kennismanager, Intelligence manager, Researcher, Informatiemanager, Documentmanager en Documentalist.

Typerende opdrachtgevers zijn vooral de grotere corporates binnen de zakelijke dienstverlening en grote overheidsinstellingen.

Altijd de juiste match met Hatch.

Op de hoogte blijven?
Meld je aan voor de vacatures en nieuwsbrief van Hatch. Of bel: 088 – 988 0 977.

Kennismanager
Bekijken
Ervaren Adviseur Informatiemanagement
Bekijken
Junior Desk Researcher
Bekijken

Alles over hatch

Betekenis van het Engelse woord ‘hatch’: luik, doorgang naar een nieuwe ruimte.

Hatch is gespecialiseerd in de werving en selectie van informatieprofessionals. Gestart in 1998 door Erwin la Roi die zelf actief was met open source intellingence (OSINT) research en informatiemanagement. Dus voor én door informatieprofessionals.

Hatch houdt van een laagdrempelige aanpak, richting zowel opdrachtgever als kandidaat. Vaak worden al binnen een week een of meerdere kandidaten voorgesteld.

Hatch werkt altijd no cure, no pay en vraagt nimmer om exclusiviteit. Het eigen netwerk is groot en de betaling is pas op zijn plaats als de opdrachtgever adequaat is geholpen. Van junior researcher tot ‘information executives’.

Omdat Hatch al zo lang een unieke positie vervult in de Nederlandse arbeidsmarkt, kent Hatch de meeste kandidaten persoonlijk.
Dit biedt grote voordelen: Hatch bereikt vrijwel alle geschikte kandidaten, beseft terdege wat nodig is om te kunnen functioneren binnen een bepaalde organisatie en kan net die ene stap extra zetten om de beste professional aan tafel te krijgen. Zo bereikt Hatch mensen die zelf nooit reageren op advertenties of op aanbiedingen van algemene recruitmentbureaus.

Vinden wordt dan verbinden.

Hatch verwacht van de informatieprofessionals dat ze erkennen en herkennen dat de waarde van informatie mede wordt bepaald door het serviceniveau dat wordt geboden.

Werkwijze

Hatch introduceert alleen kandidaten waar persoonlijk mee
is gesproken. En dan niet alleen uit een telefoongesprek,
maar waar mee aan tafel is gezeten. Onder het genot van een goed kop koffie of thee. Als je dus jouw CV opstuurt, volgt
meestal een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek bij Hatch op kantoor in Voorthuizen. Want een CV is mooi, maar het gaat -zeker in dit vak- om “De Grote Drie”:

of iemand het kan,
of iemand wil en
of hij of zij past.

Dat is niet altijd even eenvoudig te achterhalen. Gelukkig.
Er wordt regelmatig een persoonlijkheidsanalyse ingezet,
maar uiteindelijk moeten we elkaar in de ogen hebben gekeken. Pas dan kan een kandidaat worden geïntroduceerd. Zo’n gesprek gaat bij voorkeur niet formeel, (tenzij je dat zelf graag wilt natuurlijk) maar juist in een informeel gesprek waarbij ik graag hoor wat je de afgelopen tijd hebt gedaan, waarom en wat je graag zou willen doen.

Met wat geluk kan ik je direct introduceren bij een opdrachtgever, soms komt pas na enige tijd die ene ideale
vacature voorbij. En ook dan weet ik je weer te vinden!

Wie zijn onze klanten

Meer dan de helft van de opdrachtgevers komt uit de zakelijke dienstverlening waar kennis cruciaal is. En data, informatie en kennis goed toegankelijk moet zijn.

Opdrachtgevers zijn onder andere uitgevers, banken, ministeries, Open Source afdelingen (OSINT), participatiemaatschappijen, branche-organisaties, omroepen, NGO’s, communicatie adviesbureaus. accountants, executive search bureaus, informatie- dienstenaanbieders of kennismanagement adviseurs.

Wie doet dat

Ik, Erwin la Roi, ben eigenaar en oprichter van Hatch. Ik startte in ’92 altijdens mijn opleiding BDI Business Information te Deventer (nu SaxionHogescholen) mijn eigen bedrijf dat desk research uitvoerde voor dezakelijke dienstverlening. In die tijd heb ik ook studentenvereniging Edochmede opgericht en was voorzitter hiervan. Ik was de eerste in Nederland die(gepersonaliseerde) digitale knipselkranten op de markt bracht in 1994onder de naam NewScan. In 1998 ben ik Hatch gestart, werving & selectievan informatieprofessionals.
 
– Het geven van gastcolleges op de diverse IDM’s en ben werkveldassessor bij de HvA, Media, Informatie en Communicatie.
– Tevens ben ik al enkele malen betrokken geweest bij de accreditatie van enkele IDM’s.
– Was in 1994 mede oprichter en bestuurslid van de Corporate Intelligence Society (’94-’02).
– Secretaris van afdeling Literatuur & Informatiespecialisten (’96-’00) van de NVB. Inmiddels zijn beide afdelingen opgegaan in Prissma, een afdeling van de KNVI.
– Bestuurslid van de NVB (’99 – ’06) en de Stichting Informatie in Bedrijf (’02-’07).
– Secretaris van PRISSMA en voorzitter van stichting VOGIN (’05 – heden).
– Initiatiefnemer Verkiezing Informatieprofessional van het Jaar (zie ook artikel in IK Magazine), inmiddels omgedoopt tot Prissma’s Pitch.
 
En niet zakelijk: Ik woon in het dorp Voorthuizen en was bestuurslid van devereniging Plaatselijk Belang t/m 2016.Vind mijzelf een: pionier, initiatiefnemer, doorzetter, bouwer van netwerken.
 
En ik wil natuurlijk altijd graag weten wie mijn kandidaten zijn en wat henmotiveert, waarvoor ze graag wakker worden. Is het daarom niet net zoeerlijk om te vertellen wat mij inspireert en gaande houdt? Voor denieuwsgierigen, kijk dan hier….
Scroll naar boven