Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Hatch respecteert de privacy van jou, de bezoeker van deze website en social media, en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij Hatch stuurt altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van jouw persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Toepasselijkheid 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de door bezoekers verstrekte persoonlijke informatie (hierna: persoonsgegevens) en data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van deze website.

Doeleinden verwerking Persoonsgegevens

Hatch behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Het doel van Hatch bij het verwerken van persoonsgegevens is:

  • Het kunnen verbinden en bemiddelen tussen kandidaten en opdrachtgevers voor een mogelijke baan;
  • Het met behulp van specifieke criteria vinden van geschikte kandidaten voor vacatures;
  • Het voorleggen van cv’s van kandidaten voor beoordeling door opdrachtgevers voor een vacature;
  • Het, wanneer gewenst, sturen van e-mails over mogelijke vacatures.
  • Reageer je op een vacature met je CV, dan wordt jouw emailadres toegevoegd aan de nieuwsbrief- en verjaardagsdatabase.

Deze gegevens worden verzameld en voor onbepaalde tijd bewaard ten behoeve van het kunnen aanbieden van passende vacatures.

Beveiliging 

Hatch heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om haar systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonsgegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Gebruik van cookies

Hatch maakt geen gebruik van cookies op deze website. Test het gerust.

Inzage, correctie en recht van verzet

Je kan jouw gegevens in de database van Hatch laten aanpassen, corrigeren of verwijderen. Dit kan door een verzoek per e-mail naar info@hatch.nl. Behalve voor de doeleinden van het bemiddelen tussen opdrachtgevers en kandidaten, zal Hatch jouw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden. Mailings zijn voorzien van een opt-out, een link waarmee je je kunt uitschrijven voor berichten per e-mail. Je hebt tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je van mening bent dat Hatch hier niet goed mee omgaat.

Graag ontvangt Hatch zo specifiek mogelijk waar je actie op wilt laten ondernemen. Daarna zal je binnen vier weken een reactie ontvangen. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Hatch je na uitvoering van dit verzoek tot verwijdering hiervan een bevestiging sturen.

Hatch kan deze privacyverklaring eenzijdig wijzigen als de activiteiten van Hatch veranderen of er wetswijzigingen plaatsvinden.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 mei 2018.

Scroll naar boven