Management: benader informatie als onderdeel van managementsturing

Organisaties maken steeds meer de omslag richting digitaal werken en het uitbesteden van hun ICT. Tegelijkertijd wordt steeds zichtbaarder dat leidinggevenden moeite hebben met de hiervoor benodigde regierol en de (her-) inrichting van hun organisatie. In dit artikel – verschenen in de IP van april 2019 – gaan Marc Oost en Erwin la Roi dieper in op dit gesignaleerde probleem. artikel IP 2019 03 Management benader informatie als onderdeel van managementsturing

Scroll naar boven